مقالات

تفاوت ماسک ها

ماسک جراحی که به نام ماسک پزشکی یا ماسک ساده صورت نیز شناخته میشود و اغـلب کارکنان درمـان آن را استفاده
میکنند، برای جلوگیری از خروج و پرتاب باکتری در قطرات مایع یا ذرات معلق در هوا از دهان و بینی کادر درمان طــراحی
شده و به کار میروند.
این ماسکها برای محافظت از فردی که آن را پوشیده در برابر استنشاق باکتریهای موجود در هوا یا ذرات ویروس طراحی
نشده اند و نسبت به ماسکهایی چون ماسک N95یا FFPکه به دلیل داشتن مواد، شکـل و لایه هـای مـحکم مـحافـظ
بهتری هستند، محافظت کمتری دارند.

N95جراحی )یا N95پزشکی( ماسک های N95ای هستند که با تأیید سازمان غذا و دارو به مصرف کاربردهای پزشکی
و درمانی میرسند. این ماسک ها فقط برای استفاده کارکنان بخش درمان که نیاز به محافظت در برابر مایعات و
قطرات موجود در هوا دارند توصیه می شود. این ماسک تنفسی در بیرون مراکز درمانی کاربرد ندارد. ماسکهای N95
جراحی تفاوت ظاهری با دیگر ماسکهای N95ندارند. نمونه ای از ماسک N95پزشکی را میتوانید در شکل ٣ملاحظه کنید.
ماسکهای N95ممکن است بدون سوپاپ یا سوپاپدار باشند. تنفس با ماسکهای جراحی N95به دلیل استانداردهای
مقاومتی و فیلتراسیون بالا دشوارتر است،همچنین ممکن است برخی کارکنان از گرمای ایجادشده در زیر ماسک گله مند
باشند. میزان محافظت ماسک های N95سوپاپدار به اندازه ماسکهای N95جراحی بدون سوپاپ نیست. وجود سوپاپ،
تنفس را تسهیل میکند و دما را کاهش میدهد، اما محافظت را کاهش می دهد.

طبقه بندی ماسک ها :

N:ماسکهای تنفسی غیرمقاوم در برابر روغن. این نوع هنگامی که ذرات روغن وجود ندارد به کار میرود.
R:ماسکهای تنفسی مقاوم در برابر روغن. در صورت وجود ذرات روغن به کار میرود.
P:ماسکهای تنفسی ضدروغن. در صورت اشباع ذرات روغن به کار میرود و فیلتر میتواند برای بیش از یک نوبت ب
کار رود.
بخش دوم سری طبقه بندی فیلتر، حداقل سطح کارایی فیلتر را نشان میدهد.
طبق پروتکل ،NIOSHهر طبقه بندی فیلتر باید حداقل سطح کارایی نشان داده شده در جدول ١را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *